• Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlociiPrioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

OPTIC VISAJE ART

 • Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlociiPrioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

IRIS OPTICA

 • Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlociiPrioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

NUBIA REPARATII

 • Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlociiPrioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

SUNRISE MARINE CLUB

 • Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice 2007–2013”,  Operatiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”- proiecte de investitii pentru intreprinderi

WIN IMPEX SRL

 • Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice 2007–2013”,  Operatiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”- proiecte de investitii pentru intreprinderi

STARPROD EXPRES SRL

 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, Axa 3 “Calitatea vietii”, Domeniu interventie 3.1.3 “Activitati turistice”

DELTA DREAMS SRL

 • Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” – Da sanselor pentru femei!

PNEUMA VISION SRL

Proiect

Beneficiari institutii publice

 • Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului „Realizarea retelelor de canalizare si statie de epurare ape uzate din localitatea Fantanele, Com Fantanele, Jud.Constanta”.

Comuna Fantanele, CT

 • Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului ”Alimentare cu apa, comuna CA Rosetti, localitatile  Balteni si Lunca, judetul Buzau”.

Comuna CA Rosetti, BZ

 • Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei pentru proiectul –Masura 322 -„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si pentru punerea in valoare a mostenirii rurale – Modernizare drumuri de interes local in comuna CA Rosetti, jud.Buzau, DC.19”

Comuna CA Rosetti, BZ

 • Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei pentru proiectul- Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si pentru punerea in valoare a mostenirii rurale ”Dezvoltarea infrastructurii prin reabilitate si modernizare strazi in localitatea Ceamurlia de Jos, canalizare in sistem centralizat si statie de tratare ape uzate in localitatea Lunca, reabilitare modernizare si dotari camin cultural si centrul de asistenta dupa programul scolar in localitatea Ceamurlia de Jos, Jud.Tulcea”

Comuna Ceamurlia de Jos, TL

 • Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului ”Retea publica de alimentare cu apa potabila” in localitatea Lipia, Comuna Merei, Judetul Buzau”.

Comuna Merei, BZ

 • Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului „sistem de alimentare cu apa, Loc.Corbu, Casota, Vacareasca, Carligu Mare si Carligu Mic, Comuna Glodeanu Silistea Jud.Buzau”.

Comuna Glodeanu Silistea, BZ

 • Servicii de consultanta pentru implementarea proiectului „Realizare sistem de alimentare cu apa in comuna Stalpu, Jud.Buzau”.

Comuna Stalpu, BZ