Archives

Prioritatea de investitii 5.1 : Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural   I. Beneficiari eligibili II. Cheltuieli eligibile III. Cheltuieli neeligibile IV. Cofinantare V. Criterii de eligibilitate VI. Alte Aspecte   In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban. Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din mediul rural. Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la: – Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; – Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări…

Prioritatea de investitii 3.1 : Sprijinirea eficientei energetice

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor   Operatiunea B – Clădiri publice    I. Beneficiari eligibili  II. Cheltuieli eligibile (minimis, ajutor regional)  III. Cheltuieli neeligibile  IV. Cofinantare  V. Criterii de eligibilitate  VI. Alte Aspecte   I. BENEFICIARI ELIGIBILI   Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi: Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice); Autoritățile și instituțiile publice locale: – Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele…

Prioritatea de investitii 2.2: Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor     I. Beneficiari eligibili   II. Cheltuieli eligibile (minimis, ajutor regional)   III. Cheltuieli neeligibile   IV. Cofinantare (minimis, ajutor regional)   V. Criterii de eligibilitate   VI. Clase CAEN eligibile   VII. Alte Aspecte      I. BENEFICIARI ELIGIBILI   Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. II. CHELTUIELI ELIGIBILE (conform celor 2 tipuri…

Prioritatea de investitii 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri   I. Beneficiari eligibili II. Cheltuieli eligibile III. Cheltuieli neeligibile IV. Cofinantare V. Criterii de eligibilitate VI. Clase CAEN eligibile VII. Alte Aspecte   I. BENEFICIARI ELIGIBILI Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru  II. CHELTUIELI ELIGIBILE Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la...